Mgr. Dobroslav Lupták - Licencia A, IV. kvalifikačny stupeň

Mgr. Dobroslav Lupták - Licencia A, IV. kvalifikačny stupeň

tréner: Staršie mini. (2004), Mladšie mini (2005) 

Telefón: +421915229835

Email: bkmpiestany@gmail.com