PBL

Piešťanská Basketbalová Liga  zápas č.7 aj 9.  (3.kolo).  
 
Po dvojtýždňovej prestávke pokračovala PBL  zápasom č.7, kde sa stretli družstva ZŠ M.R.Štefánika 
 
a CZŠ Goretti. Za ZŠ M.R.Š. , ktorú viedla trénerka J. Studená nastúpili hráčky: S. Gavláková, M. 
 
Nedorostová, N. Gavláková, A. Schlosserová, K. Halmová a hráči: L. Studený, E. Panský, G. Biháry, J. 
 
Daniš a S. Slezák.  Za CZŠ Goretti, ktorú viedla trénerka J. Rybárová nastúpili hráčky: K. Klapicová, D. 
 
Fedorková, E. Bíliková, T. Horňanská, V. Gotšálová, R. Horňačková  a hráči: A. Kišš, A. Klapica, CH. 
 
Osten. 
 
           ZŠ M.R.Štefánika – CZŠ Goretti  63:4 (21:0), štvrtiny: 20:0, 1:0, 26:2, 16:2..  Bodovali: N. 
 
Gavláková 30, Studený 9, S. Gavláková 8, Halmová 8, Slezák 4, Schlosserová a Panský po 2 body, resp: 
 
Kišš  4 body. Favorit súťaže jednoznačne zvíťazil a dostal sa na 1. miesto. 
 
V druhom dnešnom zápase č.9, ktorý ukončil 3. kolo , sa hral zápas  Gymnázium P.d.C. a ZŠ Brezová. 
 
Za domáce Gymnázium nasrúpili pod vedením trénerky A. Matúšovej a jej asistentky Z. Bojnanskej 
 
hráčky:  N. Bičanová, K. Švorcová, E. Kubalová, M. Mlynáriková, A. Bundová a hráči: M. Skačan, A. 
 
CHmelo, J. Pisarčík, M. Prištic.  Za ZŠ Brezová, ktorú priviedla trénerka K. Mlčúchová nastúpili hráčky: 
 
A. Štrbová, D. Kubová, N. Dzíbelová a hráči: E. Keprt, D. Samuhel, a D. Osvald. 
 
           Gymnázium P.d.C. – ZŠ Brezová  14:19 (6:12), štvrtiny: 4:4, 2:8, 2:4, 6:3.  Bodovali: Chmelo 6, 
 
Prištic 4, Kubalová 2 Skačan 2 body, resp. Štrbová 11, Keprt 4, Kubová 2 a Skačan 2 body. 
 
Prekvapujúco zvíťazila ZŠ Brezová nad vedúcim družstvom tabuľky rozdielom 5 bodov.
 
                                                                                                                             Peter Sedláček.