Nová akcia

03.08.2014 22:05

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.